Wednesday, September 29, 2010

JAWATAN KOSONG DI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)

Penolong Pegawai Kesihatan:   Badan Berkanun
Job Description :
Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

Permohonan daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa bagi memohon jawatan di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) dalam Perkhidmatan Sokongan. Keutamaan akan diberi kepada pemohon yang menetap di Negeri Terengganu.

A. JAWATAN
1. a) Nama Jawatan : PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (TETAP) - 1 Kekosongan


b) Klasifikasi Perkhidmatan: Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan

c) Gred/Jadual Gaji : U29
P1T1: RM1,160.69 - P1T24: RM3,075.39
P2T1: RM1,231.78 - P2T24: RM3,279.74
P3T1: RM1,305.89 - P3T24: RM3,476.28

d) Syarat Lantikan :
a. i) Diploma Kesihatan Persekitaran daripada Kolej Inspektor Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
( Gaji Permulaan ialah pada Gred U29 : P1T6 ) Dan
ii) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya olah Kerajaan.
e) Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :-
a. i) Mempunyai kelayakan di perenggan a (i) di atas; atau
ii) Lulus Peperiksaan Khas
b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

B. CARA MEMOHON
1. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang LKTT: 1 (Pind. 1/2005) yang boleh diperolehi di Ibu Pejabat Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Bandar Al Muktafi Billah Shah, Dungun, Terengganu dan di Pejabat Cawangan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Bandar Bukit Besi, Bandar Ketengah Jaya, Bandar Seri Bandi dan Bandar Ceneh Baharu atau dengan memuat turun dari laman sesawang,http://www.ketengah.gov.my/.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

2. Permohonan hendaklah disertakan dengan satu salinan Sijil, kad pengenalan dan sekeping gambar berukuran pasport.
3. Pemohon-pemohon yang pernah memohon adalah dikehendaki memohon semula jika masih berminat dan layak.
4. Permohonan-permohonan berikut AKAN DITOLAK:-
(a) Pemohon berumur kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
(b) Tidak disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan;
(c ) Borang tidak lengkap atau tidak terang;
(d) Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam iklan;
(e) Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi Pegawai yang sedang berkhidmat; dan
(f) Tidak ditandatangani.

C. ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP

Permohonan hendaklah sampai kepada:-
Pengurus Besar
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
Karung Berkunci No. 3
23409 Bandar Al Muktafi Billah Shah
DUNGUN, TERENGGANU

sebelum atau pada 14 OKTOBER 2010

D. CATATAN AM

1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temu duga.
2. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan daripada tarikh iklan ditutup, hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan: 14 Oktober 2010

No comments:

Post a Comment